Article Asean
New Stories

มาทำความรู้จัก บ้านของอาเซียน (ASEAN)ขอขอบคุณภาพประกอบจาก localyte.com          บ้านของอาเซียน เป็นบ้านหลังใหญ่ เป็นศูนย์กลางการติดต่อระหว่างประเทศเพื่อน ๆ สมาชิกหรือสำนักงานใหญ่ของอาเซียน อยู่ที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งอาเซียนได้จัดตั้งขึ้
by kapook.com
เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอมขอขอบคุณภาพประกอบจาก เฟซบุ๊ก คลับหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ          เชื่อว่าหลายคนคงได้ยินคำว่า GMS ในข่าวเศรษฐกิจกันอยู่บ่อย ๆ และอาจสงสัยว่า GMS นี้คืออะไร แล้วมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจบ้านเราอย่างไร วันนี้กระปุกดอทคอม
by kapook.com
ใกล้ถึงจุดเปลี่ยนผ่านสำคัญที่คนไทยและประเทศร่วมอาเซียนอีก 9 ประเทศ กำลังมุ่งหน้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบในปี 58 ทุกภาคธุรกิจ กำลังจับจ้องจุดเปลี่ยนผ่านนี้ จะกลายเป็น ’โอกาส" หรือเป็น ’วิกฤติ" ต่ออุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมที่มี
by aseanthai.net
Doing Business…เป็นรายงานผลการศึกษาเพื่อจัดอันดับความยาก-ง่ายในการเข้าไปประกอบธุรกิจในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกซึ่งธนาคารโลกจัดทำขึ้น โดยศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ การอำนวยความสะดวก ต้นทุนค่าใช้จ่าย และกฎหมายกฎระเบียบต่างๆ ของรัฐว่ามีส่วนสนับสนุน หรือเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจอย่า
by aseanthai.net
จุดผ่านแดนบริเวณชายแดนไทยพม่า จุดผ่านแดนบริเวณชายแดนไทยพม่ามี ๗ จังหวัด ได้แก่ เชียงราย ตาก ระนอง เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์   จังหวัดที่ไม่มีจุดผ่านแดนคือ ราชบุรี เพชรบุรี และชุมพร   จังหวัดเชียงราย มีจุดผ่านแดนถาวร 2 แห่ง คือ 1.สะพานข้ามแม่น้
by aseanthai.net
จุดผ่านแดนบริเวณชายแดนไทยกัมพูชามี 6 จังหวัด คือ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ สระแก้ว จันทบุรี และตราด   จังหวัดอุบลราชธานี มีจุดผ่อนปรน1 แห่ง คือ ช่องอานม้า อำเภอน้ำยืน เป็นเขตติดต่อกับบ้านสะเดียลกวาง อำเภอจอมกระสาน จังหวัดพระวิหาร เปิดตั้งแต่ 9.00–15.00น.ทุกวันอังคารและพฤหัสบด
by aseanthai.net
ปัจจุบัน ไทยและประเทศเพื่อนบ้านมีจุดผ่านแดนมากกว่า 80 จุด โดยเป็นจุดผ่านแดนถาวร รวม 33 แห่ง ได้แก่    (1) จุดผ่านแดนถาวรไทย-เมียนมาร์ 4 แห่งใน 3 จังหวัด ได้แก่           เชียงราย ตาก และระนอง      และมีจุดผ่อนปรนอ
by aseanthai.net
1.ธงชาติบรูไน             "บรูไนดารุสซาลาม"(แปลว่า นครแห่งสันติสุข)  ลักษณะของธงชาตินั้นเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นสีเหลือง ภายในมีแถบสีขาวและสีดำวางพาดตามแนวทแยงมุม จากมุมบนด้านคันธงไปยังมุมล่างด้านปลายธง โดยสีขาวอยู่บน สีดำอยู่ล่าง ก
by aseanthai.net
ค่าจ้างแรงงาน 300 บาทเป็นค่าจ้างขั้นต่ำสำหรับแรงงานที่จัดอยู่ในกลุ่มแรงงานไร้ฝีมือซึ่งอาจ เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้แรงงานไร้ฝีมือในอาเซียนเข้ามาทำงานในประเทศไทยมากขึ้นทดแทน การขาดแคลนแรงงานไร้ฝีมือของไทย   แต่การเปิดเสรีด้านการเคลื่อนย้ายวิชาชีพในกรอบ อาเซียนไม่ได้รวมถึงแรงงานไร้ฝีมือ ซึ่
by aseanthai.net
ข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพของอาเซียน (Mutual Recognition Agreement: MRA) และความตกลงอาเซียนว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคล ธรรมดา (ASEAN Agreement on Movement of Natural Persons: MNP) เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร    • การเปิดเสรีการเคลื่อนย้ายบุคลากรในกรอบอาเซียนมีกรอบแนวคิดที่ต้
by aseanthai.net
โดย ... ผกามาศ ใจฉลาด   พอถึงเทศกาลสงกรานต์เดือนเมษายนของทุกปี เราก็มักจะได้ยินนิทานว่าด้วยเรื่องตำนานสงกรานต์กันค่อนข้างบ่อย จนบางท่านอาจสงสัยว่าตำนานที่ว่านั้นมาจากไหน และที่สำคัญคือรายละเอียดที่แต่ละคนเล่าก็ไม่เหมือนกัน จนสับสนว่าเนื้อหาของใครถูกของใครผิด    &nbs
by aseanthai.net
'สงกรานต์' สายน้ำแห่งอาเซียน : ผกามาศ ใจฉลาด   ประเพณีสงกรานต์นั้น ไม่ใช่เป็นของไทยประเทศเดียว แต่เป็นของชาวลาว พม่า กัมพูชา มาเลเชีย ชนกลุ่มน้อยชาวไตแถบมณฑลยูนนานของจีน และทางตะวันออกของประเทศอินเดียด้วย วันนี้ อมรรัตน์ ลีเพ็ญ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเครือข่ายและชุมชน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ก
by aseanthai.net
โดย : ธีรภาพ โลหิตกุล teeraparb85@hotmail.com)   อีกไม่ถึง 1,000 วัน ชาวอุษาคเนย์ หรือชาวอาเซียน 10 ประเทศ 600 กว่าล้านคน จะหลอมรวมเป็นครอบครัวเดียวกัน ในนาม "ประชาคมอาเซียน” ถามว่า ถ้าเป็นครอบครัวเดียวกันแล้ว มีเรื่องใดที่จะทำให้คนในครอบครัวนี้แตกแยกกันได้ทันที ก็ตอบแบบ "ฟันธง” ได้ทั
by aseanthai.net
                              การรวมตัวเพื่อเป็นประชาคมอาเซียน ถือว่าเป็นกระบวนการที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่เริ่มต้น หรือสิ้นสุดภายในปี 2558 แต่ประเทศสมา
by aseanthai.net
สิงคโปร์ให้ความสำคัญกับการพึ่งพาตนเอง (self-reliance) จึงมีการจัดตั้งระบบกองทุน Central Provident Fund (CPF) 1.ระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกลาง สิงคโปร์ให้ความสำคัญกับการพึ่งพาตนเอง (self-reliance) จึงมีการจัดตั้งระบบกองทุน Central Provident Fund (CPF) เมื่อวันที่ 1ก.ค.2498 เพื่อ
by aseanthai.net
สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean