uAsean News
New Stories

รายการ ASEAN Beyond 2015 : "เส้นทางรถไฟสายอาเซียน" ออกอากาศเมื่อ วันศุกร์ ที่ 14 ธันวาคม 2555 เวลา 22.00 -- 23.00 น. ทางไทยพีบีเอส สองพิธีกร - ฟารีดา โยธาสมุ...
by youtube
ปัจจุบัน ไทยและประเทศเพื่อนบ้านมีจุดผ่านแดนมากกว่า 80 จุด โดยเป็นจุดผ่านแดนถาวร รวม 33 แห่ง ได้แก่    (1) จุดผ่านแดนถาวรไทย-เมียนมาร์ 4 แห่งใน 3 จังหวัด ได้แก่           เชียงราย ตาก และระนอง      และมีจุดผ่อนปรนอ
by aseanthai.net
1.ธงชาติบรูไน             "บรูไนดารุสซาลาม"(แปลว่า นครแห่งสันติสุข)  ลักษณะของธงชาตินั้นเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นสีเหลือง ภายในมีแถบสีขาวและสีดำวางพาดตามแนวทแยงมุม จากมุมบนด้านคันธงไปยังมุมล่างด้านปลายธง โดยสีขาวอยู่บน สีดำอยู่ล่าง ก
by aseanthai.net
ค่าจ้างแรงงาน 300 บาทเป็นค่าจ้างขั้นต่ำสำหรับแรงงานที่จัดอยู่ในกลุ่มแรงงานไร้ฝีมือซึ่งอาจ เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้แรงงานไร้ฝีมือในอาเซียนเข้ามาทำงานในประเทศไทยมากขึ้นทดแทน การขาดแคลนแรงงานไร้ฝีมือของไทย   แต่การเปิดเสรีด้านการเคลื่อนย้ายวิชาชีพในกรอบ อาเซียนไม่ได้รวมถึงแรงงานไร้ฝีมือ ซึ่
by aseanthai.net
ข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพของอาเซียน (Mutual Recognition Agreement: MRA) และความตกลงอาเซียนว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคล ธรรมดา (ASEAN Agreement on Movement of Natural Persons: MNP) เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร    • การเปิดเสรีการเคลื่อนย้ายบุคลากรในกรอบอาเซียนมีกรอบแนวคิดที่ต้
by aseanthai.net
โดย ... ผกามาศ ใจฉลาด   พอถึงเทศกาลสงกรานต์เดือนเมษายนของทุกปี เราก็มักจะได้ยินนิทานว่าด้วยเรื่องตำนานสงกรานต์กันค่อนข้างบ่อย จนบางท่านอาจสงสัยว่าตำนานที่ว่านั้นมาจากไหน และที่สำคัญคือรายละเอียดที่แต่ละคนเล่าก็ไม่เหมือนกัน จนสับสนว่าเนื้อหาของใครถูกของใครผิด    &nbs
by aseanthai.net
'สงกรานต์' สายน้ำแห่งอาเซียน : ผกามาศ ใจฉลาด   ประเพณีสงกรานต์นั้น ไม่ใช่เป็นของไทยประเทศเดียว แต่เป็นของชาวลาว พม่า กัมพูชา มาเลเชีย ชนกลุ่มน้อยชาวไตแถบมณฑลยูนนานของจีน และทางตะวันออกของประเทศอินเดียด้วย วันนี้ อมรรัตน์ ลีเพ็ญ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเครือข่ายและชุมชน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ก
by aseanthai.net
โดย : ธีรภาพ โลหิตกุล teeraparb85@hotmail.com)   อีกไม่ถึง 1,000 วัน ชาวอุษาคเนย์ หรือชาวอาเซียน 10 ประเทศ 600 กว่าล้านคน จะหลอมรวมเป็นครอบครัวเดียวกัน ในนาม "ประชาคมอาเซียน” ถามว่า ถ้าเป็นครอบครัวเดียวกันแล้ว มีเรื่องใดที่จะทำให้คนในครอบครัวนี้แตกแยกกันได้ทันที ก็ตอบแบบ "ฟันธง” ได้ทั
by aseanthai.net
สิงคโปร์ให้ความสำคัญกับการพึ่งพาตนเอง (self-reliance) จึงมีการจัดตั้งระบบกองทุน Central Provident Fund (CPF) 1.ระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกลาง สิงคโปร์ให้ความสำคัญกับการพึ่งพาตนเอง (self-reliance) จึงมีการจัดตั้งระบบกองทุน Central Provident Fund (CPF) เมื่อวันที่ 1ก.ค.2498 เพื่อ
by aseanthai.net
                              การรวมตัวเพื่อเป็นประชาคมอาเซียน ถือว่าเป็นกระบวนการที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่เริ่มต้น หรือสิ้นสุดภายในปี 2558 แต่ประเทศสมา
by aseanthai.net
หลังการบุกตลาดอีเวนท์ในภูมิภาคอาเซียน อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ เดินหน้าลุยงานต่อเนื่อง เตรียมเนรมิตงาน "ตะจัน" หรือเทศกาลสงกรานต์สุดยิ่งใหญ่ หลังจากสร้างประวัติศาสตร์กับงานเคาท์ดาวน์ที่พม่า ตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาดอีเวนท์ในภูมิภาคอาเซียน         &nbs
by aseanthai.net
                          นางสาวศันสนีย์ นาคพงษ์ รัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์อาเซียนศึกษา ณ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่
by aseanthai.net
นายวิฤทธิ์ วิเศษสินธุ์ ผู้อำนวยการส่วนเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เปิดเผยว่า เตรียมผลักดันให้ย่านการค้าเสื้อผ้า 4 แห่ง คือ โบ๊เบ๊ ประตูน้ำ จตุจักรและสำเพ็ง เป็นศูนย์กลางของสินค้าสตรีทแฟชั่นของอาเซียนขายส่งเครื่องนุ่งห่มแฟชั่นในประเทศและส่งออก โดยเฉพ
by aseanthai.net
                    สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปิดรับสมัครนักศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2556 รอบที่ 2 ภายในวันอังคารที่ 30 เมษา
by aseanthai.net
สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean