Article Asean
New Stories

Home Logistics Land Link ASEAN กัมพูชา ลาว เมียนมาร์  เวียดนาม มาเลเซีย ประเทศไทยถือเป็นประเทศจุดกึ่งกลางที่มีทำเลที่ตั้ง ที่เป็น "ศูนย์กลาง" ภูมิภาคอาเซียน (Regional Hub) กลุ่มผู้ให้บริการโลจิสติกส์ข้ามชาติ (Logistics
by logisticsthailand.com
เพื่อต้อนรับปี 2558 ซึ่งจะเป็นปีที่ 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนจะเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ ผมขอใช้โอกาสนี้สรุป 10 ปัจจัยสู่ความสําเร็จในการทําการค้าการลงทุนในอาเซียนมาให้คุณๆ ผู้อ่านได้พิจารณาครับ เพราะเชื่อว่าปี 2558 น่าจะเป็นห้วงเวลาที่ผู้ประกอบการไทยวางแผนที่จะบุกตลาดอาเซียนอยู่แล้ว
by thai-aec
การเปิดเสรีการค้าด้านบริการของอาเซียน ประกอบกับนโยบายการเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติของประเทศไทยประกอบกับนั้นมีประเด็นปัญหาด้านบุคลากรเป็นอย่างมาก ทั้งในด้านการแข่งขันในตลาดแรงงาน และการทําธุรกิจการลงทุนในด้านต่างๆ ประเทศไทยต้องมีการ เตรียมความพร้อมในด้านนี้เป็นอย่างยิ่ง การลงทุนในมนุษย์เป็นการลงทุนด
by thai-aec
ในการเปิด AEC แน่นอนว่าย่อมมีทั้งผลดีและผลเสียแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็เชื่อว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องย่อมไม่ยินดีที่จะเห็นประเทศของตนเสียเปรียบแน่นอน ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อน เชื่อว่า ผู้เกี่ยวข้องจะมีการเตรียมพร้อมรับมือกับความเสี่ยงไว้โดยเฉพาะในเรื่องของภาษา ที่เป็นตัวกลางหลักในการสื่อสารระหว่า
by thai-aec
ในปี 2558 ประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง 10 ประเทศคือ ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์กัมพูชา และบรูไน จะก้าวเข้าสู่ “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”  การดําเนินการต่างๆ จะเป็นไปตามความเห็นชอบร่วมกันของประเทศสมาชิก คือ จะมีตลาดและฐานการผลิตสินค้าร่วมกัน มีการเคล
by thai-aec
ผู้เชี่ยวชาญธุรกิจปรึกษาตรวจสอบบัญชีชี้อาเซียนเป็นAECปีนี้กดดันผู้เล่นขนาดกลางถึงเล็กต้องปรับตัวเพิ่มขนาดสร้างขีดแข่งขัน ให้สามารถขยายงานบริการลูกค้าให้มากขึ้น สนองตอบความต้องการเชิงกลยุทธ์ให้ลูกค้าเข้าถึงตลาดชาติสมาชิกอื่น แนะบริษัทไทยเร่งทําความเข้าใจ กฎระเบียบเลือกหาที่ปรึกษาบริษัทสอบบัญชีที่เหมา
by thai-aec
เราจะมาดูจุดแข็งในแต่ละประเทศในกลุ่ม AEC นั้นว่ามีจุดแข็งอะไรบ้าง ที่เหมาะจะเข้าไปลงทุนเพื่อสร้างกำไรในแต่ ละประเทศย่อมต้องมีจุดแข็งที่แตกต่างกันออกไป โดยเราจะมาดูว่าในแต่ละประเทศว่ามีทรัพยากรและจุดเด่นอะไรกันบ้าง ประเทศกัมพูชา ได้แก่ ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายและอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะน้ำ ป่าไม้และแ
by thai-aec
       งานวัดลอยฟ้า 2 ญาณสังวร 101 จิตตนคร “The Hidden Capital” จัดขึ้นต่อเนื่องจาก งานวัดลอยฟ้า 1 พุทธชยันตี 2600 ปีแห่งการตรัสรู้  เกิดขึ้นด้วยการนำสุดยอดพระนิพนธ์ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เรื่อง “จิตตนคร นครหลว
by aectourismthai
       ศูนย์การค้า ยูดี ทาวน์ จังหวัดอุดรธานี จัดสงกรานต์ใหญ่ที่สุดและสนุกที่สุดในอีสาน ชวน “ม่วนซื่นอุดรธานี” ฉลองครบรอบ 121 ปี เมืองอุดรธานี โดยเปิดอุโมงค์น้ำยักษ์พร้อมหลากกิจกรรมสาดความชุ่มฉ่ำตลอดเทศกาล ระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน 2557 ณ ศูนย์การค้า ยู
by aectourismthai
                           กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม ได้เปิดตัวโครงการที่จะพัฒนาระบบการจัดการโลจิสติกส์และอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจชายแดน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเ
by aectourismthai
            ตลาดการท่องเที่ยวของชาวมุสลิมทั่วโลกมีแนวโน้มที่จะเติบโตและได้รับความสนใจมากขึ้นใน ฐานะนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ที่จะสร้างรายได้ในภาคเศรษฐกิจการท่องเที่ยวโดยแนวโน้มสดใสเห็นได้จากความสามารถในการขยายตลาดการท่องเที่ยวของประเทศไทย จากจำนวนนักท่องเที่ยวมุสลิมใ
by aectourismthai
            ประเทศไทยอุดมไปด้วยทรัพยากรทางทะเลและทรัพยากรทางการประมงและมีความสามารถในการส่งออกค่อนข้างสูง ประเทศไทยจึงมุ่งมั่นที่จะเป็นศูนย์กลางอาหารทะเลของอาเซียนในปี 2015           &
by aectourismthai
                         ประเทศไทยได้พยายามที่จะทำให้ภูมิภาคอาเซียนเป็นเสาหลักที่สำคัญของทวีปเอเชีย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทยกล่าวว่า ประเทศไทยจะพยายามทำให้อาเซียนเป็นศูนย์กลางการดำเ
by aectourismthai
    คลิกที่รูปเพื่อขยาย หรือ ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ > รายชื่อผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่เสนอขายสินค้า AEC          
by aectourismthai
       นายนพรัตน์ กอกหวาน ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานขอนแก่น เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 27 – 31 มีนาคม 2557 นี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น กรมทรัพยากรธรณี เทศบาลนครขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอน
by aectourismthai
สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean