กรมเจรจาฯ นำทีมถกสภาอุตฯ เร่งใช้ประโยชน์ความตกลง พร้อมยกระดับศูนย์ AEC เป็น Excellent center

อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศนำทีมเข้าจับเข่าคุยสภาอุตสาหกรรมฯ ได้ทั้งข้อมูลจุดอ่อนสินค้าไทยที่ต้องเร่งแก้ไข และข้อเสนอในการสร้างความร่วมมือพัฒนาความรู้และความพร้อมให้ธุรกิจเอกชน และเตรียมหารือกับสภาหอการค้าไทยต่อไป เพื่อเร่งสร้างความพร้อมในการรับมือ AEC

นางพิรมล เจริญเผ่า อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า แนวนโยบายของกรมเจรจาการค้าฯ ในปี 2556 จะมุ่งเน้นการหารือร่วมภาคเอกชน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น พร้อมทั้งผลักดันการใช้ประโยชน์จากการเจรจาการค้าในกรอบเวทีต่างๆ

นางพิรมล ได้กล่าวเสริมอีกว่า การหารือกับผู้บริหารของสภาอุตสาหกรรมฯ ครั้งนี้ถือว่าเป็นประโยชน์มาก ทางภาคเอกชนได้เสนอให้แก้ไขอุปสรรคทางการค้าที่มิใช้ภาษี รวมทั้งการเร่งใช้ประโยชน์จากโครงการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการเจรจา นอกจากนี้ยังได้หารือในประเด็นแนวคิดการจัดตั้งศูนย์บริการการค้าและการลงทุน (ATIC) ซึ่งทางภาคเอกชนเสนอให้ยกระดับศูนย์ AEC ที่เสนอข้อมูลระดับพื้นฐานเป็น Excellent center ที่จะเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลเชิงลึกทางด้านการค้าการลงทุน เพื่อความพร้อมเป็น Gateway ของอาเซียนอย่างแท้จริง

อนึ่ง กรมเจรจาการค้าฯ ยังได้มีเป้าหมายที่จะหารือในทำนองเดียวกันกับทางสภาหอการค้าไทย และกลุ่มสภาวิชาชีพโดยเฉพาะอาชีพอิสระ เพื่อเป็นการยกระดับผู้ประกอบการไทยให้พร้อมรับมือกับ AEC ที่กำลังจะมาถึง

แหล่งที่มา  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

 

 

เครดิตและบทความเรื่องอื่นๆของ aseanwatch.org ดูทั้งหมด

453

views
Credit : aseanwatch.org


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน