เผยสำรวจนักธุรกิจไทยไม่พร้อมลุยอาเซียน

รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า จากการสำรวจทัศนะของผู้ประกอบการไทยถึงความพร้อมด้านการค้าและการลงทุนในเออีซี 800 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 18-22 ก.พ.2556 พบว่า 40.7% ระบุว่าไม่พร้อมทำการค้า และ 69.6% ไม่พร้อมด้านการลงทุนในอาเซียน

ทั้งนี้เมื่อถามถึงปัจจัยที่ทำให้ไม่พร้อมทำการค้า 27.5% ตอบว่าความไม่พร้อมด้านภาษา รองลงมา 15.3% ไม่มีคนแนะนำ และ12.4% ไม่พร้อมด้านกฎระเบียบ ส่วนสาเหตุความไม่พร้อมด้านการลงทุน 26.7% เป็นเรื่องเงินลงทุน รองลงมา 18.1% ภาษา และ17.6% ไม่มีคนแนะนำ เมื่อถามถึงประเทศที่มีโอกาสทำการค้ามากที่สุด 21.1% ระบุว่า เป็น พม่า รองลงมา16.5% เป็นสปป.ลาว และ15.4% กัมพูชา ส่วนด้านการลงทุน ส่วนใหญ่ 18.7% ตอบว่าพม่าเช่นกัน รองลงมา 18.1% ตอบว่าลาว และ16.6% อินโดนีเซีย

“เหตุผลที่นักลงทุนใช้ในการตัดสินใจเลือกทำการค้า 22.4%บอกว่าเป็นประเทศที่อยู่ติดกับไทย 18.6% บอกว่าต้นทุนการขนส่งต่ำ และ14.3% บอกว่าขึ้นกับรายได้คนประเทศนั้นๆ ซึ่งต่างจากปัจจัยพิจารณาด้านการลงทุนที่ ส่วนใหญ่16.5%บอกว่าต้องมีแนวโน้มการเติบโตดี 15.2%รัฐบาลสนับสนุน และ14.3%บอกว่าต้องดูสิทธิพิเศษด้านการลงทุนและจีเอสพี”นางเสาวณีย์กล่าว

ดร.นิ่มนวล ผิวทองงาม ผู้อำนวยการ AEC Stretegy Center-UTCC กล่าวว่า กฎหมายสำคัญที่พม่าได้แก้ไขแล้ว ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยการลงทุนของคนต่างชาติ และกฎระเบียบและกฎเกณฑ์ ว่าด้วยการลงทุนตามกฎหมายด้วยการลงทุนของคนต่างชาติ แก้ไขเมื่อ 31ม.ค.2556 ที่ผ่านมา ซึ่งให้ความสำคัญกับคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนของพม่าในการอนุญาตธุรกิจให้ลงทุน ซึ่งเงื่อนไขนี้อาจเป็นอุปสรรคในอนาคต นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายอื่นที่กำลังแก้ไข ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค แรงงาน ภาษี ศุลกากร คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งนักลงทุนไทยต้องศึกษาให้เข้าใจ

แหล่งอ้างอิง : www.bangkokbiznews.com

 

เครดิตและบทความเรื่องอื่นๆของ aseanwatch.org ดูทั้งหมด

385

views
Credit : aseanwatch.org


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน