กรมเจรจาการค้าฯ จัดสัมมนาผู้ประกอบการไทยสร้างโอกาสการลงทุนในเมียนมาร์ และปรับตัวรองรับ AEC

นางพิรมล เจริญเผ่า อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมมือกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  กำหนดจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กฎ ระเบียบด้านการค้าและการลงทุนภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : ความท้าทายที่ไม่อาจมองข้ามในเมียนมาร์” ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2556 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ดเพื่อเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะ SMEs ให้เร่งปรับตัวรองรับการเข้าสู่ AEC ในปี 2558 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยในช่วงเช้า จะมีการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญด้านกฎ ระเบียบด้านการค้าและการลงทุนประเทศเมียนมาร์ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีการบรรยายของ Mr. James Finch, Partner DFDL Legal & Tax Mekong Group เรื่อง “ASEAN Investment Law : Opportunity for Thai investors in Myanmar” การบรรยายพิเศษเรื่อง“ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับเมียนมาร์” และเรื่อง “การเปิดเสรีด้านการลงทุนในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

ในช่วงบ่าย จะมีการเสวนาเรื่อง “ความท้าทายและโอกาสการลงทุนไทยในเมียนมาร์”โดย ผู้แทนสภาธุรกิจไทย-พม่า/ ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย/ ผู้แทนจาก Board of Investment เมียนมาร์/ ผู้แทนบริษัทกฎหมายระหว่างประเทศ และกิจกรรมคู่ขนานคือ การให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและการเงินจากผู้แทนบริษัทกฎหมายระหว่างประเทศ และธนาคารพาณิชย์

แหล่งที่มา  dtn.go.th

 

 

เครดิตและบทความเรื่องอื่นๆของ aseanwatch.org ดูทั้งหมด

450

views
Credit : aseanwatch.org


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน