ธนาคารการค้าต่างประเทศลาว (BCEL)

ธนาคารการค้าต่างประเทศลาว (Banque Pour Le Commerce Exterieur Lao: BCEL)  มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจรัฐบาลลาวถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 70 มีขนาดสินทรัพย์ใหญ่ที่สุดและมีจำนวนสาขามากที่สุดในลาว

โดยธุรกิจหลักคือเน้นปล่อยสินเชื่อให้กับภาคธุรกิจขนาดใหญ่และ SME นอกจากนี้ยังมีธุรกิจรองคือธุรกิจเช่าซื้อ รวมถึงร่วมทุนกับธนาคารจากเวียดนามทำธุรกิจประกันชีวิตและร่วมทุนกับธนาคารกรุงไทยของไทยในการตั้งบริษัทหลักทรัพย์ร่วมกัน

อุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์ในลาวมีการเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงห้าปีย้อนหลังมีการเติบโตของสินเชื่ออยู่ที่ 55% ต่อปีถือว่าสูงที่สุดในกลุ่มประเทศอินโดจีน ขณะเดียวกันยังมีสัดส่วนสินเชื่อต่อ GDP เพียงแค่ระดับ 30% เท่านั้นจึงมีโอกาสที่จะเติบโตได้อีกมาก โดยสามอุตสาหกรรมที่เป็นสัดส่วนสินเชื่อสำคัญของภาคธนาคารในลาวคือธุรกิจการเกษตร เหมืองแร่และพลังงานรวมถึงภาคการบริการและท่องเที่ยว โดยธนาคารการค้าต่างประเทศลาวมีมาร์เก็ตแชร์ทั้งหมด 29% ของตลาดสินเชื่อรวม

ที่มา : bangkokbiznews.com

 

เครดิตและบทความเรื่องอื่นๆของ aseanwatch.org ดูทั้งหมด

4231

views
Credit : aseanwatch.org


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน