กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเตรียมผลักดัน"โบ๊เบ๊-ประตูน้ำ-สำเพ็ง" ศูนย์สินค้าแฟชั่นอาเซียน

นายวิฤทธิ์ วิเศษสินธุ์ ผู้อำนวยการส่วนเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เปิดเผยว่า เตรียมผลักดันให้ย่านการค้าเสื้อผ้า 4 แห่ง คือ โบ๊เบ๊ ประตูน้ำ จตุจักรและสำเพ็ง เป็นศูนย์กลางของสินค้าสตรีทแฟชั่นของอาเซียนขายส่งเครื่องนุ่งห่มแฟชั่นในประเทศและส่งออก โดยเฉพาะตลาดประเทศเพื่อนบ้านที่ต้องการเสื้อผ้าแฟชั่นจากไทย เพราะการส่งออกเครื่องนุ่งห่มไปสหรัฐและสหภาพยุโรป (อียู) ได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจ

นายวิฤทธิ์กล่าวว่า ได้ของบประมาณปี 2557 เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมแฟชั่น 400 ล้านบาท เน้นการนำแนวโน้มแฟชั่นมาแปลงเป็นแบบเครื่องนุ่งห่มให้เร็วขึ้น โดยจะจัดผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยเหลือนักออกแบบไทย ทั้งพัฒนานักออกแบบไทยและสอนการเลือกใช้วัสดุประกอบการที่ตรงกับแนวโน้มแฟชั่น
 
          
 
นายพระขรรชัย ศรีภวาทิกุล ประธานศูนย์บริการส่งออกโบ๊เบ๊ กล่าวว่า ย่านการค้าเครื่องนุ่งห่มทั้ง 4 แห่ง มีร้านค้าส่งประมาณ 30,000 ร้าน มียอดขายต่อปีประมาณ 30,000 ล้านบาท ดังนั้น ต้องการให้ภาครัฐเข้ามาช่วยให้ย่านการค้าทั้ง 4 แห่ง รักษาฐานการเป็นศูนย์กลางค้าส่งเครื่องนุ่งห่มแฟชั่นของอาเซียนไว้ให้ได้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อธุรกิจกลางน้ำและต้นน้ำของอุตสาหกรรมสิ่งทอด้วย

นายพระขรรชัยกล่าวว่า "ลูกค้าที่มาซื้อสินค้าส่วนใหญ่เป็นคนไทย 60% ช่วงเทศกาลสงกรานต์เสื้อลายดอกขายดี ทั้งในประเทศและถูกส่งไปขายที่ประเทศเพื่อนบ้าน ปีนี้คาดว่าเสื้อลายดอกจะมียอดขายเพิ่มขึ้น 50% ถือว่าสงกรานต์ปีนี้ยอดขายดีที่สุดในรอบ 5 ปี" 
 
 
 
ที่มา : มติชนออนไลน์ 

เครดิตและบทความเรื่องอื่นๆของ aseanthai.net ดูทั้งหมด

1298

views
Credit : aseanthai.net


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน