ที่ประชุมอธิการบดีเตรียมเสนอกองทัพบกเลื่อนกำหนดเกณฑ์ทหารรับประชาคมอาเซียน

         
 
 
นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้เปิดเผยว่า หลังจากที่ที่ประชุม ทปอ. ได้มีมติให้เลื่อนกำหนดการเปิดภาคเรียนในมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก 27 แห่ง จากเดือนมิถุนายนเป็นเดือนสิงหาคมหรือกันยายน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป เพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน ทำให้มีความจำเป็นในการดำเนินการเลื่อนกำหนดการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับนิสิต นักศึกษาทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องกำหนดการเกณฑ์ทหาร ซึ่งปกติจะมีการตรวจเลือกตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนของทุกปี แต่ในปฏิทินการศึกษาแบบใหม่ ยังเป็นช่วงที่นักศึกษายังเรียนไม่จบ ความไม่ต่อเนื่องของกำหนดการดังกล่าว อาจก่อให้เกิดปัญหาได้ ที่ประชุมจึงเห็นควรให้ ทปอ. ประสานขอความร่วมมือกับผู้บัญชาการกองทัพบกเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป

ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยนำร่องเปิดภาคการศึกษาอาเซียนอย่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาหลังวันที่ 1 เมษายนตามกำหนดการดังกล่าว จึงทำให้ยังไม่มีวุฒิปริญญาตรีเพื่อนำไปแสดงเจตจำนงขอลดหย่อนระยะเวลาที่เกณฑ์ทหารได้ และต้องใช้ใบรับรองการสำเร็จการศึกษารับรองแบบชั่วคราว ซึ่งกองทัพบกได้อนุโลมให้ใช้เอกสารดังกล่าวแทนได้เพื่อเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า อย่างไรก็ดี ในปี 2557 คาดว่าจะมีปัญหาทั้งระบบเนื่องจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ จะเริ่มใช้กำหนดการเปิด-ปิดภาคเรียนใหม่ ที่ประชุมจึงจะเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ซึ่งหากสามารถเลื่อนการเกณฑ์ทหารออกไปได้ เมื่อนักศึกษาจบใหม่จบปริญญาตรี ก็จะสามารถนำวุฒิการศึกษาไปขอลดระยะเวลาการเกณฑ์ทหารเหลือ 1 ปีได้ หรือสามารถสมัครเข้าเป็นทหาร 6 เดือนได้เช่นกันแบบไม่มีปัญหา รวมถึงนักศึกษาจบใหม่ไม่เสียโอกาสในการสมัครงานด้วย นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ กล่าว
 
เรียบเรียงโดย : น.ส.สักการะ ศรีเริงหล้า
           ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
           กรมประชาสัมพันธ์

 

เครดิตและบทความเรื่องอื่นๆของ aseanthai.net ดูทั้งหมด

788

views
Credit : aseanthai.net


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน