“สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ” ทรงเป็นประธาน ในพิธีไหว้ครูและพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาแก่นักเรียนนายร้อยประจำปีการศึกษา


808

             วานนี้ (21 พ.ค.58)สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ทรงเป็นประธานในพิธีไหว้ครูและพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาแก่นักเรียนนายร้อย ประจำปีการศึกษา 2558 ในการนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้แทนนักเรียนนายร้อย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพานดอกไม้ ธูปเทียน จำนวน 4 คู่ เสร็จแล้ว ทรงเจิมตำราเรียน เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจแก่นักเรียนนายร้อย

809

             จากนั้น พระราชทานเหรียญทองแก่นักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 1-3 ที่มีผลการศึกษาดีเลิศ รวม 29 นาย และพระราชทานเหรียญเงินแก่นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 1-3 ที่มีผลการเรียนดีมาก รวม 38 นาย ทั้งนี้ ในภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสอนนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 4 วิชาเลือกเสรี “หัวข้อพิเศษทางประวัติศาสตร์:อาเซียนศึกษา” ในวันอังคาร และทรงสอนวิชาบังคับ “ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย” ในวันพุธด้วย


uasean

 

เครดิตและบทความเรื่องอื่นๆของ chaoprayanews.com ดูทั้งหมด

879

views
Credit : chaoprayanews.com


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน