รมว.กต.3 ปท. เห็นพ้อง ความจำเป็น แก้ โรฮีนจา-อาชญากรรมข้ามชาติ


ไทยรัฐออนไลน์…

ที่ประชุม 3 ฝ่าย รมว.ต่างประเทศ เห็นพ้องความจำเป็นแก้ปัญหาโรฮีนจา กรณีช่วยชีวิตย้ายถิ่นในทะเลเป็นเรื่องเร่งด่วน พร้อมร่วมกันต่อต้านขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติ โดยป้องกันปัญหาระยะกลาง-ยาว

เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 58 พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เดินทางมาเยือนมาเลเซีย ตามคำเชิญของ ดาโต๊ะ ซรี อะนิฟาห์ อามาน รัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซีย เพื่อหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซีย และนางเร็ตโน เลสตารี เปรียนซารี มาร์ซูดี รัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซีย เกี่ยวกับปัญหาการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในภูมิภาค ที่เมือง ปุตราจายา ประเทศมาเลเซีย

การพบหารือ เป็นไปอย่างฉันมิตรในฐานะที่ทั้ง 3 เป็นสมาชิกอาเซียน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งเป็นปัญหาร่วมกันของภูมิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เห็นพ้องถึงความจำเป็นของการช่วยชีวิตผู้ย้ายถิ่นในทะเล ซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนเฉพาะหน้าตามหลักมนุษยธรรม ซึ่งจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการรับผิดชอบร่วมกัน (International burden sharing) และเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบของแต่ละประเทศด้วย

ที่ประชุมรัฐมนตรี ชี้ ถึงความจำเป็นในการป้องกันปัญหาในระยะกลางและยาวอย่างยั่งยืน การแก้ไขปัญหาต้องครอบคลุมรอบด้านและเป็นความพยายามร่วมกัน จึงเรียกร้องให้ประเทศต้นทาง ทางผ่าน และปลายทางในภูมิภาค รวมทั้งประชาคมระหว่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศผู้ให้และองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง แสดงออกถึงความจริงใจที่จะร่วมมือกันแก้ไขปัญหา นำเสนอทางเลือกที่ปฏิบัติร่วมกันได้ โดยไม่ปล่อยให้เป็นภาระของประเทศใดประเทศหนึ่ง


สภาพความเป็นอยู่ ชาวโรฮีนจา ที่ลอยลำอยู่กลางทะเล

รัฐมนตรีเห็นด้วยกับข้อคิดเห็นของไทย ที่ทุกประเทศที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมกันต่อต้านขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติ และดำเนินการทุกทางที่จะขจัดทั้งขบวนการลักลอบขนคนข้ามชาติและขบวนการค้ามนุษย์อย่างจริงจัง รวมทั้งป้องกันการไหลออกของผู้ย้ายถิ่น ซึ่งสามารถทำได้โดยการร่วมมือกันอย่างแข็งขันมากขึ้นในเรื่องการเสริมสร้างเครือข่ายข่าวสาร การบังคับใช้กฎหมาย และการพัฒนาที่ต้นทาง

ประเทศไทยให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้ย้ายถิ่น และจะไม่ผลักดันออกจากน่านน้ำไทย สำหรับการแสวงหาความร่วมมือกับประเทศที่เกี่ยวข้องและองค์กรระหว่างประเทศนั้น ไทยจะจัดการประชุมว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ที่กรุงเทพฯ โดยจะมีผู้เข้าร่วมจาก 17 ประเทศ 2 ประเทศผู้สังเกตการณ์ และ 3 องค์กรระหว่างประเทศ โดยจะเป็นเวทีที่จะแสดงความจริงจังและจริงใจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และเป็นโอกาสสำหรับการหารืออย่างสร้างสรรค์ เพื่อแสวงหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหานี้ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

ขอบคุณไทยรัฐออนไลน์


uasean

 

เครดิตและบทความเรื่องอื่นๆของ chaoprayanews.com ดูทั้งหมด

538

views
Credit : chaoprayanews.com


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน