เลขาฯ ยูเอ็น สายตรง “บิ๊กตู่” กรณีโรฮีนจา ยันไทยช่วยเต็มที่


11269801_392742080932974_7426286483539532367_n

 18 พ.ค. 2558 นาย บันคีมูน เลขาธิการสหประชาชาติ ต่อสายตรงถึง พล.อ. ประยุทธ์ เพื่อสอบถามสถานการณ์โรฮีนจา ยืนยัน ไทยช่วยเต็มที่ ตามหลักมนุษยธรรม

 มีรายงานว่า นาย บันคีมูน เลขาธิการสหประชาชาติ ได้โทรศัพท์ถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์เรื่องชาวโรฮีนจา โดยที่นายบันคีมูน เห็นว่า คนเหล่านี้ควรได้รับการปฏิบัติอย่างสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และมีสิทธิขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิต ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์เอง ก็ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูแลสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจเพื่อดูแลน่านน้ำไทย

 อย่างไรก็ตามทางรัฐบาลไทยได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบสภาพเรือ ความเป็นอยู่ และสอบถามเรื่องความต้องการและเจตนารมณ์ของบุคคลเหล่านี้ พร้อมให้ความช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมและความสมัครใจ เช่น ล่าสุดที่เจ้าหน้าที่ได้รับการร้องขอให้ช่วยซ่อมเรือ และสนับสนุนเรื่องเสบียงอาหารและน้ำดื่ม ยารักษาโรค น้ำมัน เพื่อให้ชาวโรฮีนจา เดินทางต่อไปยังประเทศที่สาม ซึ่งนายกรัฐมนตรียืนยันว่า การทำงานของหน่วยเฉพาะกิจนั้น เป็นไปตามขั้นตอน

 โดย พล.ต. วีรชน สุคนธปฏิภาค คณะทำงานนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การทำงานของไทยเป็นไปนอกจากจะอยู่บนหลักมนุษยธรรมแล้ว ยังเป็นไปตามกฎหมายสากล กฎหมายทางทะเล กฎหมายระหว่างประเทศอื่น ๆ แต่ในประเทศต่าง ๆ ก็มีกฎหมายของตัวเอง และต้องคำนึงถึงจุดนี้ด้วย

 นอกจากนี้ นายบันคีมูน ยังได้สอบถามถึงการประชุมวาระพิเศษเรื่องการโยกย้ายถิ่นฐานอย่างไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย ที่จะมีขึ้นในวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ตอบว่า รัฐบาลไทยตระหนักว่า การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นนายกรัฐมนตรีจึงขอให้สหประชาชาติ เข้ามาแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาความต้องการด้านพื้นฐาน พัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อให้คนเหล่านี้ได้ใช้ชีวิตตามสิทธิขั้นพื้นฐาน ซึ่งเวทีนี้จะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแสวงหาแนวทางและข้อสรุป และจะเป็นการแสดงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของอาเซียน ที่จะรับผิดชอบต่อมวลมนุษยชาติ

 แต่ทั้งนี้นายกรัฐมนตรียังขอให้สหประชาชาติ ทำความเข้าใจกับองค์กรต่าง ๆ เพื่อดำเนินการเรื่องนี้อย่างรอบคอบ เน้นความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาทางสังคม และหลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ ที่จะทำให้เกิดความขัดแย้งทางการเมือง ซึ่งนายบันคีมูน ก็ได้สนับสนุนความคิดเห็นนี้ และพร้อมร่วมมือเพื่อให้การประชุม 15 ประเทศ ประสบผลสำเร็จ รวมทั้งยังกล่าวขอบคุณรัฐบาลไทยและอาเซียนอีกด้วย


uasean

 

เครดิตและบทความเรื่องอื่นๆของ chaoprayanews.com ดูทั้งหมด

539

views
Credit : chaoprayanews.com


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน