“พาณิชย์” หนุนกลุ่มสวนยาง-เจรจาการค้าส่งออกลุยตลาดโลก


 679

              วันนี้ (18 พ.ค.58)นายเชาว์ ทรงอาวุธ  รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ราคายางมีความผันผวน สกย.พยายามส่งเสริมและให้ความรู้ด้านการแปรรูปยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่า เช่น ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง หรือยางเครฟ พร้อมกับแนะนำกระบวนการรวมกลุ่ม การจัดตั้งสหกรณ์กองทุนสวนยาง เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและขายผลผลิตให้แก่ชาวสวนยางแต่ละพื้นที่ ให้ได้รับราคาที่เป็นธรรม ที่ผ่านมาพบว่า หลายสถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็งและพัฒนาอย่างก้าวกระโดด จนสามารถขายผลผลิตไปยังต่างประเทศได้ อาทิ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ่อทอง จ.ชลบุรี สหกรณ์กองทุนสวนยางภูจองนาจะหลวย จ.อุบลราชธานี ชุมนุมสหกรณ์การยาง จ.กระบี่ ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง จำกัด จ.ตรัง   จ.นครศรีธรรมราช และ กลุ่มเกษตรกรทำสวนธารน้ำทิพย์  จ.ยะลา

              อย่างไรก็ตาม ยังมีปัญหาและอุปสรรคทางด้านการตลาดที่ยังไม่สามารถเข้าถึงผู้ซื้อยางต่างประเทศโดยตรง ดังนั้นสกย.จึงบูรณาการความร่วมมือกับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันเกษตรกรในการส่งออกสินค้าตลาดยางพาราในต่างประเทศ

              นางนันทวัลย์  ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า การที่จะพากลุ่มผู้ซื้อยางในต่างประเทศและเกษตรกรผู้ผลิตยางได้มาพบไม่ใช่เรื่องยาก แต่ปัญหาก็คือจะทำอย่างไรให้เกิดการซื้อขายกันได้ในระยะยาว เนื่องจากมีองค์ประกอบหลายๆ ประการ อาทิ กระบวนการซื้อขาย การควบคุมสินค้าให้มีมาตรฐานและคุณภาพ ความเสี่ยง การแข่งขัน การส่งออก การเจรจาตกลงกับผู้ซื้อสินค้า เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งที่สถาบันเกษตรกรจะต้องเตรียมความพร้อม โดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ยินดีที่จะสนับสนุนการเตรียมความพร้อมแก่เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกร ให้ได้รับความรู้เบื้องต้นในการส่งออก การตลาด การเจรจา และการทำธุรกรรมทางการเงิน

             นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จะจัดกิจกรรม Southern International Trade Expo ระหว่างวันที่ 23 – 26 กรกฎาคม จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งจะเปิดโอกาสให้กับสถาบันเกษตรกรได้เข้าร่วมกิจกรรมออกบู้ธเกี่ยวกับยางพารา นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ยางพารา เพราะภายในงานมีการเจรจาธุรกิจ (Business Matching) การสัมมนา โดยมีผู้ซื้อมาจากหลายๆ ภูมิภาค อาทิ อินเดีย ภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก ตะวันออกกลาง และภูมิภาคอื่นๆ รวมถึง International Trading Agent ในประเทศไทย


uasean

 

เครดิตและบทความเรื่องอื่นๆของ chaoprayanews.com ดูทั้งหมด

544

views
Credit : chaoprayanews.com


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน