จุดผ่านแดนบริเวณชายแดนไทยกัมพูชา

จุดผ่านแดนบริเวณชายแดนไทยกัมพูชามี 6 จังหวัด คือ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ สระแก้ว จันทบุรี และตราด
 
จังหวัดอุบลราชธานี
มีจุดผ่อนปรน1 แห่ง คือ
ช่องอานม้า อำเภอน้ำยืน เป็นเขตติดต่อกับบ้านสะเดียลกวาง อำเภอจอมกระสาน จังหวัดพระวิหาร เปิดตั้งแต่ 9.00–15.00น.ทุกวันอังคารและพฤหัสบดี
 
จังหวัดศรีสะเกษ
มีจุดผ่านแดนถาวร 1 แห่ง คือ
ช่องสะงำ อำเภอภูสิงห์ เป็นเขตติดต่อกับช่องจวม อำเภออัลลองเวง
จังหวัดอุดรมีชัยของกัมพูชา  เปิดตั้งแต่ 7.00–20.00น.ของทุกวัน
 
มีจุดผ่อนปรนเพื่อการท่องเที่ยว1 แห่ง คือ
ช่องทางขึ้นเขาพระวิหาร อำเภอกันทรลักษ์ เป็นเขตติดต่อกับปราสาทเขาพระวิหาร อำเภอจอมกระสาน จังหวัดพระวิหาร เปิดตั้งแต่ 8.00–16.00น.ของทุกวัน
 
จังหวัดสุรินทร์
มีจุดผ่านแดนถาวร1 แห่ง คือ
ช่องจอม อำเภอกาบเชิง เป็นเขตติดต่อกับโอร์เสม็ด อำเภอสำโรง จังหวัดอุดรมีชัยของกัมพูชา เปิดตั้งแต่ 7.00 – 20.00น.ของทุกวัน
 

จังหวัดสระแก้ว 
มีจุดผ่านแดนถาวร1 แห่ง คือ
บ้านคลองลึก อำเภออรัญประเทศ เป็นเขตติดต่อกับปอยเปต อำเภอโอโจรว จังหวัดบันเดียเมียนเจย เปิด 7.00 – 20.00น.ของทุกวัน
 
มีจุดผ่อนปรน 3 แห่ง ได้แก่
1.บ้านตาพระยา อำเภอตาพระยา เป็นเขตติดต่อกับบ้านบึงตะกวน จังหวัดบันเตียเมียนเจย เปิดตั้งแต่ 9.00 – 17.00น.ของทุกวัน
 
2.บ้านหนองปรือ อำเภออรัญประเทศ เป็นเขตติดต่อกับมาลัย จังหวัดบันเตียเมียนเจย เปิดตั้งแต่ 9.00 – 17.00น.ของทุกวัน
 
3.บ้านเขาดิน อำเภอคลองหาด เป็นเขตติดต่อกับพนมได(บ้านกิโล 13)จังหวัดพระตะบอง เปิดตั้งแต่ 9.00 – 17.00น.ของทุกวัน
 
จังหวัดจันทบุรี
มีจุดผ่านแดนถาวร 2 แห่ง ได้แก่
1.บ้านแหลม อำเภอโป่งน้ำร้อน เป็นเขตติดต่อกับ บ้านกร๊อมเรียง อำเภอกร๊อมเรียง จังหวัดพระตะบอง เปิดตั้งแต่ 7.00–20.00น.ของทุกวัน
 
2.บ้านผักกาด อำเภอโป่งน้ำร้อน เป็นเขตติดต่อกับบ้านคลองจะกร๊อม กรุงไพลิน เปิดตั้งแต่ 7.00–20.00 น. ของทุกวัน
 
จังหวัดจันทบุรีมีจุดผ่อนปรน 3 แห่ง ได้แก่
1.บ้านซับตารี อำเภอสอยดาว เป็นเขตติดต่อกับบ้านโอลำดวน อำเภอพนมปรึก จังหวัดพระตะบอง เปิดตั้งแต่ 7.00–16.00น.ของทุกวัน
 
2.บ้านบึงชนังล่าง อำเภอโป่งน้ำร้อน เป็นเขตติดต่อกับบ้านสวายเลง อำเภอกร็อมเรียง จังหวัดพระตะบอง เปิดตั้งแต่ 7.00–16.00น.ของทุกวัน
 
3.บ้านสวนส้ม อำเภอสอยดาว เป็นเขตติดต่อกับบ้านโอลั๊วะ อำเภอพนมปรึก จังหวัดพระตะบอง ตั้งแต่ 7.00 – 16.00น.ของทุกวัน จังหวัดตราด
 
จังหวัดตราด
มีจุดผ่านแดนถาวร ๑ แห่ง คือ บ้านหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ เป็นเขตติดต่อกับจามเยียม อำเภอมณฑลสีมา จังหวัดเกาะกง เปิดตั้งแต่ ๗.๐๐ – 20.00น.ของทุกวัน
 
จังหวัดตราดมีจุดผ่อนปรน 2 แห่ง ได้แก่
1.บ้านหมื่นด่าน ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ เป็นเขตติดต่อกับบ้านศาลเจ้า อำเภอสัมลูด จังหวัด พระตะบอง เปิดตั้งแต่ 8.30–17.00น.ของทุกวัน
 
2.บ้านมะม่วง ตำบลนนทรี อำเภอบ่อไร่ เป็นเขตติดต่อกับบ้านฉอระกา อำเภอสำรูด จังหวัดพระตะบอง เปิดตั้งแต่ 7.00–18.00น.ของวันอังคาร พุธ และพฤหัสบดี
 
 
ที่มา :www.fad.moi.go.th 

เครดิตและบทความเรื่องอื่นๆของ aseanthai.net ดูทั้งหมด

5856

views
Credit : aseanthai.net


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน