อธิบดีกรมเจรจาฯ เผย การเข้าเป็นสมาชิกWTO ของลาวเป็นผลดีต่อผู้ประกอบการไทย

องค์การการค้าโลกรับ สปป.ลาว เป็นสมาชิกใหม่ต่อจากรัสเซียและวานูอาตูถือเป็นสมาชิกลำดับที่ 158 อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเผยข้อดีว่า นอกจากลาวจะต้องปรับปรุงกฎระเบียบตามกฎเกณฑ์ของ WTO แล้ว ยังจะได้รับความช่วยเหลือจาก WTO และประเทศสมาชิกอื่นๆเพื่อให้อยู่ในระบบการค้าโลกได้อย่างเข้มแข็งด้วย

นางพิรมล เจริญเผ่า อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า องค์การการค้าโลก หรือ World Trade Organization (WTO)  เตรียมที่จะรับ สปป.ลาว เข้าเป็นสมาชิกลำดับที่ 158 156 โดยก่อนหน้านี้สปป.ลาวได้ยื่นใบสมัครไปตั้งแต่เมื่อเดือนกรกฎาคม 2539 ในที่สุดเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555 คณะมนตรีใหญ่WTO ได้มีมติเห็นชอบใบสมัครของสปป.ลาว ซึ่ง สปป.ลาวมีหน้าที่จะต้องดำเนินกระบวนการภายในประเทศเพื่อให้การสมัครเข้าเป็นสมาชิก WTO มีความสมบูรณ์

โดยประโยชน์จากการเปิดตลาดสินค้าและบริการที่สปป.ลาวจะได้รับจากประเทศสมาชิกอื่นและทาง สปป.ลาว มีหน้าที่ในการลดอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษีในรูปแบบต่างๆ เสริมสร้างความโปร่งใสในกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและไม่มีการปกป้องสินค้าภายในของตนจนเกิดก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมทางการค้า

โดยในปัจจุบันไทยเป็นคู่ค้าลำดับที่ 1 ของสปป.ลาว ในขณะที่สปป.ลาว เป็นคู่ค้าลำดับที่ 26 ของไทยในโลกและอันดับที่7 ของไทยในอาเซียน และนางพิรมลยังกล่าวปิดท้ายว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งกับ สปป.ลาว ในฐานะประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศเพื่อนบ้านของไทยที่มีความสัมพันธ์อันแนบแน่นต่อกัน ในหลายๆ ด้าน ที่ได้เข้าเป็นสมาชิก WTO เพราะขณะที่ สปป.ลาวจะต้องออก

กฎระเบียบต่างๆ เพื่อรองรับพันธกรณีภายใต้WTO แล้ว สปป.ลาวในฐานะที่เป็นประเทศพัฒนาน้อยที่สุด (LDCs)  WTO และประเทศสมาชิกอื่นๆ จะต้องช่วยให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้น

ในส่วนผู้ประกอบการไทย จะได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อเพิ่มปริมาณทางการค้าการลงทุนของไทยกับสปป.ลาวได้มากขึ้น  โดยการขยายฐานการผลิตหรือเข้าไปใช้ประโยชน์จากแหล่งวัตถุดิบ แรงงาน สถานที่ตั้งโลจิสติกส์ และสิทธิประโยชน์ด้านต่างๆ ซึ่งย่อมส่งผลให้เกิดซื้อขายและการไหลเวียนเงินตราระหว่างกันเพิ่มมากขึ้น

แหล่งที่มา  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ http://www.dtn.go.th

 

เครดิตและบทความเรื่องอื่นๆของ aseanwatch.org ดูทั้งหมด

509

views
Credit : aseanwatch.org


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน