รัฐมนตรีศึกษาธิการไฟเขียวรับอาเซียน โรงเรียนในสังกัดสพฐ. เปิดเทอม 10 มิ.ย. 2557

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ลงนามเห็นชอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เสนอเลื่อนเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด สพฐ.จากเดิมวันที่ 16 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันที่ 10 มิถุนายน เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อให้การเปิด-ปิดภาคเรียนสถานศึกษาของไทย สอดคล้องกับการเปิด-ปิดภาคเรียนของสถานศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน

โดยก่อนหน้านี้ สพฐ.ได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีผู้แทนจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ผู้แทนคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมผู้บริหาร ศธ. ผู้แทนผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็น ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับข้อเสนอเลื่อนเปิดภาคเรียนของ สพฐ.โดยมีเหตุผลว่าการเปิดเรียนตามปฏิทินอาเซียน ไม่เกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิตนักเรียน ไม่กระทบต่อวัฒนธรรมการบริหารของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนได้เรียนจบชั้น ม.6 ก่อนสอบเข้ามหาวิทยาลัย และนักศึกษาฝึกสอนมีเวลาเตรียมตัวก่อนไปฝึกสอนประมาณ 10 วัน นอกจากนี้ ยังสำรวจความคิดเห็นจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ส่วนใหญ่ไม่ขัดข้องที่ สพฐ.เลื่อนเปิดภาคเรียนเป็นวันที่ 10 มิถุนายน 2557

“จากนี้ในขั้นตอนของการปฏิบัติจะต้องหารือในรายละเอียดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง เพื่อดูว่าตารางการเลื่อนเปิด-ปิดภาคเรียนตามปฏิทินอาเซียนของ สพฐ.จะติดขัดกับปฏิทินอาเซียนของหน่วยงานอื่นหรือไม่อย่างไร รวมถึงหากต้องจัดทำเป็นประกาศกระทรวงในเรื่องนี้ จะเป็นหน้าที่ของสำนักงานปลัด ศธ.เป็นผู้ดำเนินการ” นายชินภัทรกล่าว

แหล่งที่มา: matichon.co.th, mfa.go.th/asean

 

เครดิตและบทความเรื่องอื่นๆของ aseanwatch.org ดูทั้งหมด

360

views
Credit : aseanwatch.org


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน