อาเซียนนัดถกเตรียมความพร้อมเปิดเสรี “RCEP”

นางพิรมล เจริญเผ่า อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่  26 – 28 กุมภาพันธ์นี้ ที่เมืองบาหลี อินโดนีเซีย จะมีการประชุมร่วมระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา 6 ประเทศคือ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้  ออสเตรเลีย  นิวซีแลนด์และอินเดีย  เพื่อหารือการจัดตั้งคณะเจรจาการค้าเสรีความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจในภูมิภาค (RCEP) เพื่อเป็นกลไกหลักในการเจรจาความตกลงฯ รวมถึงการสรุปกรอบและแนวทางการเจรจาทั้งด้านสินค้า การค้าบริการและการลงทุน

ทั้งนี้ “RCEP” จะเป็นความตกลงยุคใหม่ของอาเซียนที่จะพัฒนาต่อยอดจากความตกลงการค้าเสรีอาเซียน มีอยู่แล้ว 5 ฉบับกับ 6 ประเทศ โดย RCEP จะเป็นความตกลงแบบครอบคลุมทุกด้าน ประกอบด้วยความร่วมมือทั้งเชิงลึกและเชิงกว้างกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคและครอบคลุมทุกมิติในด้านการเข้าถึงตลาด

นางพิรมล ยังกล่าวเสริมอีกว่า ความตกลง RCEP เป็นข้อตกลงสำคัญของอาเซียนที่จะมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียและของโลก และจะเกิดผลประโยชน์กับไทยและอาเซียนอย่างมาก เพราะตลาดจะใหญ่ขึ้นมาก ประชากรรวมกันประมาณ 3,300 คน คิดเป็น 49.3% ของประชากรโลก  มีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) รวมกันกว่า 17.1 ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ หรือคิดเป็น 27% ของ GDP โลก ซึ่ง จีน ญี่ปุ่น  เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ นับเป็นทั้งคู่เจรจา คู่ค้าและตลาดส่งออกที่สำคัญของอาเซียน

ที่มา:  thairath.co.th


 

 

เครดิตและบทความเรื่องอื่นๆของ aseanwatch.org ดูทั้งหมด

425

views
Credit : aseanwatch.org


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน