ทราบหรือไม่ว่า ไทยและประเทศเพื่อนบ้านมีจุดผ่านแดนประเภทใดและที่ไหนบ้าง

ปัจจุบัน ไทยและประเทศเพื่อนบ้านมีจุดผ่านแดนมากกว่า 80 จุด โดยเป็นจุดผ่านแดนถาวร รวม 33 แห่ง ได้แก่
 
 (1) จุดผ่านแดนถาวรไทย-เมียนมาร์ 4 แห่งใน 3 จังหวัด ได้แก่
    
     เชียงราย ตาก และระนอง
     และมีจุดผ่อนปรนอีก 13 แห่ง
 
(2) จุดผ่านแดนถาวรไทย-ลาว 15 แห่ง ใน 8 จังหวัด ได้แก่
   
    เชียงราย น่าน เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อุบลราชธานี
    นอกจากนี้ มีจุดผ่อนปรน 31 แห่ง และ จุดผ่านแดนชั่วคราวอีก 1 แห่ง
    จุดผ่านแดนชั่วคราวเพื่อการก่อสร้างสะพานมิตรภาพ 4 เชียง ของ-ห้วยทราย)
 
(3) จุดผ่านแดนถาวรไทย-กัมพูชา 6 แห่ง ใน 5 จังหวัด ได้แก่
   
    ศรีสะเกษ สุรินทร์ สระแก้ว จันทบุรี และตราด
    นอกจากนี้ มีจุดผ่อนปรน 9 แห่ง และจุดผ่อนปรนเพื่อการ ท่องเที่ยวบริเวณเส้นทางขึ้นเขาพระวิหาร
 
(4) จุดผ่านแดนถาวรไทย-มาเลเซีย 9 แห่ง ใน 4 จังหวัด ได้แก่
   
    สงขลา นราธิวาส ยะลา และสตูล
 
 
ที่มา: กรมอาเซียน
     กระทรวงการต่างประเทศ

 

เครดิตและบทความเรื่องอื่นๆของ aseanthai.net ดูทั้งหมด

879

views
Credit : aseanthai.net


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน