ค่าจ้างแรงงาน 300 บาทมีผลเช่นไรกับการเคลื่อนย้ายแรงงานในอาเซียน


ค่าจ้างแรงงาน 300 บาทเป็นค่าจ้างขั้นต่ำสำหรับแรงงานที่จัดอยู่ในกลุ่มแรงงานไร้ฝีมือซึ่งอาจ เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้แรงงานไร้ฝีมือในอาเซียนเข้ามาทำงานในประเทศไทยมากขึ้นทดแทน การขาดแคลนแรงงานไร้ฝีมือของไทย
 
แต่การเปิดเสรีด้านการเคลื่อนย้ายวิชาชีพในกรอบ อาเซียนไม่ได้รวมถึงแรงงานไร้ฝีมือ ซึ่งโดยข้อเท็จจริงแล้ว การเคลื่อนย้ายแรงงานมีผลมาจาก อุปสงค์และอุปทานของการจ้างงานในแต่ละประเทศที่มีความแตกต่างกัน และเหตุผล ด้านอื่น ๆ ประกอบ เช่น คุณภาพชีวิต ภาษา และวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกัน การเจรจาเปิดเสรี ด้านการเคลื่อนย้ายวิชาชีพในกรอบอาเซียนจึงเป็นเพียงการลดอุปสรรคให้กับกลุ่มบุคลากร และวิชาชีพขั้นสูงที่มีศักยภาพและมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะสามารถเคลื่อนย้ายไปทำงานในประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ เท่านั้น
 
 
 
ที่มา : กรมอาเซียน
     กระทรวงการต่างประเทศ

 

เครดิตและบทความเรื่องอื่นๆของ aseanthai.net ดูทั้งหมด

907

views
Credit : aseanthai.net


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน