การเป็นประชาคมอาเซียนจะเริ่มต้นเมื่อใดในปี 2558

 
                       
 
 
การรวมตัวเพื่อเป็นประชาคมอาเซียน ถือว่าเป็นกระบวนการที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่เริ่มต้น หรือสิ้นสุดภายในปี 2558 แต่ประเทศสมาชิกจะต้องร่วมมือและเสริมสร้างการรวมตัวอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดมากขึ้นเรื่อยๆทั้งก่อนปี 2558 และภายหลังปี 2558
 
อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 21 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2555 ที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ได้ตกลงกันว่าประชาคมอาเซียนจะเริ่มต้น
ในวันที่ 31 ธันวาคม 2558
 
 
 
ที่มา : กรมอาเซียน
     กระทรวงการต่างประเทศ
 
 

 

เครดิตและบทความเรื่องอื่นๆของ aseanthai.net ดูทั้งหมด

3655

views
Credit : aseanthai.net


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน