งานวัดลอยฟ้า 2 ญาณสังวร 101 จิตตนคร The Hidden Capital

งานวัดลอยฟ้า 2 ญาณสังวร

       งานวัดลอยฟ้า 2 ญาณสังวร 101 จิตตนคร “The Hidden Capital” จัดขึ้นต่อเนื่องจาก งานวัดลอยฟ้า 1 พุทธชยันตี 2600 ปีแห่งการตรัสรู้  เกิดขึ้นด้วยการนำสุดยอดพระนิพนธ์ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เรื่อง “จิตตนคร นครหลวงของโลก” ที่ถือเป็นงานวรรณกรรมพระนิพนธ์ชิ้นเอกชิ้นหนึ่งในพระพุทธ ศาสนาในสมัยปัจจุบันที่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงพระนิพนธ์เป็นละครอ่านออกอากาศทางสถานีวิทยุ อ.ส.พระราชวังดุสิต ในรายการ การบริหารทางจิต พระองค์ทรงน้อมนำพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์มาสะท้อนสภาวะ ความเป็นไปของจิตใจในลักษณะของบทละครที่สนุกสนานชวนติดตาม
ในงานจัดแบ่งงานออกเป็น 5 อาณาบริเวณ ประกอบด้วย

ไตรภูมิโลก จิตตนิทรรศน์ กองทัพมรรค โรงแสดงธรรม และ ห้องบริหารจิต โดยอัญเชิญเค้าโครงเรื่องราวพระนิพนธ์ จิตตนคร นครหลวงของโลก มาแสดงไว้พร้อมกับกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และบริหารจิตอย่างหลากหลายรูป แบบทั้งการ บรรยาย เสวนา อภิปราย สวดมนต์ จิตตภาวนา ตลอดจนการแสดงต่างๆ รวมทั้งดนตรี ละคร ให่สมกับที่พระองค์ทรงนิพนธ์กำชับว่า

“น่าจะพยายามไปดูจิตตนครซึ่งเป็น นครหลวงอันแท้จริงของโลก หรือ ของทุกๆ คน … ถ้ายังเดินทางไปไม่ถึงจิตตนครก็ย่อมจะยังไม่ได้ชมความงามอย่างวิจิตรพิสดาร ของจิตตนคร จะได้พบแต่ความวุ่นวายฟุ้งซ่านของอารมณ์ยุ่งๆ ทั้งหลายที่ไม่น่าดูไม่น่าชม แต่กลับน่าเบื่อหน่ายเสียด้วยซ้ำ แต่จิตตนครจริงๆ นั้นไม่เป็นเช่นนั้น จิตตนครจริงๆ มีความพิสดารน่าดูน่าชม ท่านผู้เข้าถึงนครนั้นแล้ว ย่อมกล่าวเช่นนี้ ย่อมชักชวนแนะนำให้ใครๆ ทั้งหลายพยายามไปให้ถึงจิตตนครโดยไปตามทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชี้บอก ไว้แล้ว ด้วยวิธีที่ตรัสสอนไว้แล้วเช่นกัน” (จิตตนคร : นครหลวงของโลก น. ๑ – ๓)
พบกันที่งาน วันที่ 3 - 7 เมษายน 2557 Royal Paragon Hall ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ Facebook Page >> งานวัดลอยฟ้า : จิตตนคร

ที่มา mthai.com  

 

เครดิตและบทความเรื่องอื่นๆของ aectourismthai ดูทั้งหมด

765

views
Credit : aectourismthai


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน