ประเทศไทยเตรียมการท่องเที่ยวรับชาวมุสลิมหลังเปิด AEC
            ตลาดการท่องเที่ยวของชาวมุสลิมทั่วโลกมีแนวโน้มที่จะเติบโตและได้รับความสนใจมากขึ้นใน ฐานะนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ที่จะสร้างรายได้ในภาคเศรษฐกิจการท่องเที่ยวโดยแนวโน้มสดใสเห็นได้จากความสามารถในการขยายตลาดการท่องเที่ยวของประเทศไทย จากจำนวนนักท่องเที่ยวมุสลิมในภูมิภาคอาเซียนที่เพิ่มจำนวนขึ้น

            ประชากรของชาวมุสลิมมีอยู่ประมาณ 1.57พันล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ 23ของประชากรโลก โดยคาดการณ์ว่าในปี 2020ประชากรชาวมุสลิมจะคิดเป็นร้อยละ 25ของประชากรโลก นอกจากนี้ประมาณร้อยละ 20ของชาวมุสลิมทั่วโลกอาศัยอยู่ในเอเชีย โดยอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีจำนวนชาวมุสลิมมาก ซึ่งความต้องการของผู้บริโภคที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมเป็นตลาดเฉพาะที่มีความสำคัญ เพราะมีมูลค่าการใช้จ่ายมากถึง 126,100,000,000 เหรียญสหรัฐในปี 2011และเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 4.8เปอร์เซ็นต์

            ประเทศไทยจัดอยู่ในอันดับที่ 8ในสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยวชาวมุสลิม โดยสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวชาวมุสลิม คือ มาเลเซีย,ตุรกี, สหรัฐอาหรับเอมิเรต,สิงคโปร์, รัสเซีย,จีน,ฝรั่งเศส,ไทย และอิตาลีตามลำดับ

            AECจึงจะเป็นการเปิดโอกาสที่ดีของประเทศไทยในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญสำหรับชาวมุสลิม โดยเฉพาะชาวมุสลิมในอินโดนีเซีย เนื่องจากใช้เวลาเพียงสามชั่วโมงในการเดินทางจากอินโดนีเซีย มายังประเทศไทย ซึ่งในแต่ละปี ประเทศไทยจะมีนักท่องเที่ยวอินโดนีเซียประมาณ 200,000คน เดินทางมายังประเทศไทย ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นหลังจากเปิดAECในปี 2015

            อาหารฮาลาลก็เป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการเข้ามาท่องเที่ยวของชาวมุสลิม ซึ่งบรูไนดารุสซาลาม, อินโดนีเซียและมาเลเซีย ได้กลายเป็นตลาดหลักของไทยสำหรับการส่งออกอาหารฮาลาลและผลิตภัณฑ์ ซึ่งจุดแข็งของประเทศไทยในภาคเกษตรกรรมที่มีมาตรฐานคุณภาพสูง ทำให้อุตสาหกรรมอาหารฮาลาลของไทยมีข้อได้เปรียบเหนือประเทศอื่นในอาเซียน

            จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการ สำหรับนักท่องเที่ยว ชาวมุสลิมที่จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น ไกด์ทัวร์ที่พูดภาษาอินโดนีเซีย, อาหารฮาลาล, ร้านสปา, ห้องละมาดตามสถานที่ต่างๆ เพื่อรองรับการเข้ามาของนักท่องเที่ยวมุสลิมหลังการเปิดAECอย่างสมบูรณ์


ข้อมูล: thailand.prd.go.th
ภาพประกอบ: bangkokpost.com  

 

เครดิตและบทความเรื่องอื่นๆของ aectourismthai ดูทั้งหมด

1397

views
Credit : aectourismthai


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน