ไทยพัฒนาโลจิสติกส์ชายแดนเพื่อเตรียมพร้อมรับ AEC 
            
            กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม ได้เปิดตัวโครงการที่จะพัฒนาระบบการจัดการโลจิสติกส์และอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจชายแดน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)โดยโครงการนี้จะช่วยในการส่งเสริมยุทธศาสตร์การติดต่อค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้านและเพิ่ม เศรษฐกิจการค้าชายแดน

            รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานอธิบายว่า รัฐบาลได้ตระหนักว่าพื้นที่ชายแดนจะกลายเป็นเขตอุตสาหกรรม เมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2015การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ โดยเฉพาะ การก่อสร้างจะมีปริมาณมากขึ้น ซึ่งเชื่อมโยงการขนส่งจะนำมาซึ่ง​การพัฒนาอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจ ชายแดน

            ในระยะแรกสำนักโลจิสติกส์ภายใต้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้ทำการเลือกพื้นที่ตามแนวชายแดนไทย-พม่าและตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชาและแนวชายแดนไทย-ลาว เพื่อทำการจัดการด้านระบบโลจิสติกส์ให้มีการใช้การดำเนินการไปตามเป้าหมายโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดน

            สำนักโลจิสติกส์ได้ทำการสำรวจผลของการดำเนินการโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนใน 1,300สถานที่กับ 21กลุ่มอุตสาหกรรมในปี 2009-2011 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าค่าใช้จ่ายในด้านโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมในประเทศมีปริมาณลดลงถึงร้อยละ 20.85เนื่องจากการสนับสนุนจากภาครัฐและการปรับตัวของภาคเอกชน

            ดังนั้นเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์ ระบบการขนส่งต่างๆจำเป็นจะต้องได้ได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ โดยประเทศไทยตั้งอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับการหน้าที่เป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ในอาเซียน


ข้อมูล: thailand.prd.go.th
ภาพประกอบ: sphotos-b.ak.fbcdn.net
   

 

เครดิตและบทความเรื่องอื่นๆของ aectourismthai ดูทั้งหมด

1356

views
Credit : aectourismthai


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน