ไทยเตรียมสร้างอาเซียนให้เป็นเสาหลักที่สำคัญในเอเชีย

ไทยเตรียมสร้างอาเซียนให้
           


             ประเทศไทยได้พยายามที่จะทำให้ภูมิภาคอาเซียนเป็นเสาหลักที่สำคัญของทวีปเอเชีย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทยกล่าวว่า ประเทศไทยจะพยายามทำให้อาเซียนเป็นศูนย์กลางการดำเนินงานของทุกอย่างในทวีป โดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพให้เท่าเทียมกับทวีปอื่น

            ทั้งนี้ผู้นำอาเซียนได้ลงนามในกฎบัตรอาเซียนและพิมพ์เขียวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นกรอบทางกฎหมายที่ใช้ในการเปลี่ยนอาเซียนเป็นประชาคมเศรษฐกิจ

            อาเซียนเป็นตลาดที่มีจำนวนประชากรอยู่ที่ประมาณ 567ล้านคน ในปัจจุบันมีการเชื่อมต่อมากขึ้นกับทั้งจีน,อินเดีย,ญี่ปุ่น,เกาหลี,ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ผ่านกลุ่มเครือข่ายอาเซียนบวกสามและการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก

            ประชาคมเศรษฐกิจเอเชียตะวันออก จะกลายเป็นประชาคมที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งอาเซียนกำลังพยายามพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย "สิบประเทศ หนึ่งเศรษฐกิจ" ภายในปี 2015นอกจากนี้อาเซียนยังถูกมองว่าจะมีกำลังมากพอที่จะแข่งขันได้อย่างงเต็มที่ในตลาดเศรษฐกิจโลก

            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของประเทศไทยเชื่อว่า ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะมีส่วนช่วยในการส่งเสริมความมั่นคงของมนุษย์ และเพิ่มการมีส่วนร่วมกับประเทศอื่นทั่วโลก เอเชียจะเปิดโอกาสใหม่ให้ประเทศไทย ซึ่งจะช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโตและมีความมั่นคงมากขึ้น ประชากรอาจสามารถหลุดพ้นจากความยากจนและความยากลำบาก

            เส้นทางสู่ความมั่งคั่งของประชาคมเศรษฐกิจเอเชียกำลังเดินหน้าด้วยความร่วมมือจากประเทศสมาชิกทั้ง10ประเทศ และถ้าหากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประสบความสำเร็จ ความเป็นไปได้ที่อาเซียนจะกลายเป็นเสาหลักสำคัญของเอเชียก็ยิ่งจะมีเพิ่มมากขึ้นข้อมูล: thailand.prd.go.th
ภาพประกอบ: freeenterprise.com  

 

เครดิตและบทความเรื่องอื่นๆของ aectourismthai ดูทั้งหมด

696

views
Credit : aectourismthai


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน