ทราบหรือไม่ว่าเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนคืออะไร


         เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network : AUN) เป็นโครงการร่วมมือระดับอุดมศึกษาที่สำคัญของอาเซียน จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2538 สมาชิกของเครือข่ายประกอบด้วยมหาวิทยาลัยในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จำนวน 26 แห่ง ที่ตั้งของสำนักงานเลขานุการ AUN อยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การสร้างเครือข่ายนี้เป็นความพยายามของอาเซียนที่จะเชื่อมโยงสถาบันอุดมศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อช่วยขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการศึกษา การวิจัย การแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการพัฒนาของภูมิภาค กิจกรรมที่สำคัญของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน เช่น การเชิญมหาวิทยาลัยชั้นนำในภูมิภาคมาร่วมศึกษา วิจัยแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร การเรียนรู้ร่วมกันผ่านระบบสารสนเทศที่ผ่านมาเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนได้จัดทำกิจกรรมที่สำคัญต่อการศึกษามากมาย เช่น ASEAN Study Programme, Student and Faculty Exchange Progameme, Scholarships for Graduate Student at ASEAN Countries, information Network among ASEAN Universities และ Collaborative Research เป็นต้น

 

ขอขอบคุณ : กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ 

เครดิตและบทความเรื่องอื่นๆของ aseanthai.net ดูทั้งหมด

1968

views
Credit : aseanthai.net


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน