เพลงสวัสดีอาเซียน


บทเพลงจากการปฐมนิเทศน์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2556 วันที่ 15 พฤษภาคม 2556 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร.

By.นิยมมิตร วิทยาคาร

17.05.2013

 

เครดิตและบทความเรื่องอื่นๆของ youtube ดูทั้งหมด

1129

views
Credit : youtube


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน