การศึกษาในอินโดนีเซีย

ประเทศอินโดนีเซีย ชาติที่ได้ชื่อว่ามีขนาดเศรษฐกิจใหญ่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มี ประชากรมากเป็นอันดับ 4ของโลก หรือกว่า 240 ล้านคน มากกว่าไทยเกือบ 4 เท่า  และยังเป็นประเทศที่มีชาวมุสลิมมากที่สุดในโลกอีกด้วย

ในเรื่องการศึกษา อินโดนีเซียไม่มีแผนการเรื่องการแข่งขันกับนานาชาติ หรือการจะเป็นฮับการศึกษาอินเตอร์ในภูมิภาคนี้แต่อย่างใด ต่างจากสิงคโปร์ มาเลเซีย หรือ ไทย ด้วยอาจเป็นเหตุผลด้านการเป็นชาติระดับแนวหน้าของโลกมุสลิม ทำให้ค่อนข้าง ไม่ให้ความสำคัญกับตะวันตกมากนัก โดยเฉพาะเรื่องการสนับสนุนด้านภาษาต่างประเทศ ในทางกลับกันอินโดนีเซียมักให้น้ำหนักไปที่การศึกษาในเชิงศาสนาอิสลาม เพื่อสร้างบุคลากรในการเป็นข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
          อย่างไรก็ตาม จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งทางด้านการศึกษาของอินโดนีเซียก็คือ การเน้นการศึกษาวิชาชีพให้กับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา โดยมี  6 กลุ่มในสาขาวิชาชีพสำคัญคือ
• เกษตรกรรมและการป่าไม้
• เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
• ธุรกิจและการจัดการ
• ความเป็นอยู่ของชุมชน
• การท่องเที่ยว
• ศิลปะหัตถกรรม
            ส่วนการศึกษาระดับสูง หรืออุดมศึกษา  เป็นระบบที่คล้ายคลึงกับชาติอื่น ๆ คือระดับปริญญาตรีใช้เวลาเรียน 3-4 ปี ปริญญาโท 2 ปี และปริญญาเอก 3 ปี สถาบันที่ให้การศึกษาระดับสูงนี้มีลักษณะเป็นสถาบันวิชาการ โพลีเทคนิค สถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัย
UploadImage
            

       มหาวิทยาลัยชื่อดังของอินโดนีเซียที่เป็นที่รู้จักของเพื่อนร่วมอาเซียนมีไม่กี่แห่ง ซึ่งก็มักเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่รัฐบาลกำหนดให้ทุนการศึกษาแก่ประเทศในภูมิภาคนี้ ไปศึกษาด้านภาษาและศิลปะวัฒนธรรม เช่น มหาวิทยาลัยแห่งชาติอินโดนีเซีย (Universitas Indonesia) ที่ตั้ง  อยู่ในเมืองหลวงจาการ์ต้า อีกแห่งคือ มหาวิทยาลัยกัดจาห์ มาดา (Universitas Gadjah Mada)ที่อยู่ที่ย๊อกจาการ์ตา


UploadImage
           

       ส่วนอีก 2 แห่งที่อยู่ในเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนด้วย คือ สถาบันเทคโนโลยีบันดุง (Institut Teknologi Bandung) ที่เมืองบันดุง และ มหาวิทยาลัยแอร์ลังกา (Universitas Airlangga) ตั้งอยู่ที่เมืองซูราบายา
             
 

เรื่องโดย: สมเกียรติ เทียนทอง


 

เครดิตและบทความเรื่องอื่นๆของ aseanthai.net ดูทั้งหมด

13271

views
Credit : aseanthai.net


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน